Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 • Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
  Laatimispvm: 09.02.2009, muokattu 12.11.2009


  1. Rekisterinpitäjä

  Crocs Europe B.V.
  Planeetbaan 4
  2132HZ Hoofddorp
  The Netherlands
  T: 0031- 23 7411703


  2. Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

  Crocs Europe B.V.
  Planeetbaan 4
  2132HZ Hoofddorp
  The Netherlands
  T: 0031- 23 7411703


  3. Rekisterin nimi

  Verkkokaupan asiakasrekisteri


  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  Asiakassuhteen hoito, markkinointiviestien, tiedotteiden yms. lähettäminen. Tietoja käytetään vain Crocs Stores Oy:n ja Crocs Nordic Oy:n viestinnässä ja markkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta edelleen.


  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, postiosoite ja sähköpostiosoite.


  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä Crocs Nordic Oy:n osoitteessa www.crocs.fi sijaitsevan verkkokaupan asiakkaaksi. Tietojen tallentamiseen ja käyttöön saadaan tällöin suostumus rekisteröidyltä.


  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta.


  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekistereitä ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisessa muodossa. Kaikki sähköisessä muodossa oleva tieto on suojattu manuaalisella lukituksella sekä tarvittavalla tavalla käyttöoikeuksin. Aineistoon on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on asianmukainen käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja ei arkistoida tai tallenneta pidemmäksi aikaa kuin se on asiakassuhteen hoidon vuoksi tarpeellisesta.


  9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

  Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12KK) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

  Tarkastuspyyntö/tarkastuspyyntökäynti osoitetaan:
  Crocs Nordic Oy
  Itälahdenkatu 18 c
  00210 Helsinki


  10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

  Rekisteriin kirjatulla henkilöllä oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse riittävän yksilöidysti.

  Korjaamispyyntö sähköpostitse osoitetaan: risto.syrja@crocs.com

  Korjaamispyyntö kirjallisesti osoitetaan:
  Crocs Nordic Oy
  Itälahdenkatu 18 c
  00210 Helsinki


  11. Muut mahdolliset oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tällainen kielto tai tietojen poistopyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti kohdassa 11 mainittuja yhteystietoja käyttäen.